Между 20% и 30% спад при продажбите на книги отчитат от Асоциация "Българска книга".

Данните са за периода януари - октомври 2020 г. спрямо същия период през 2019 г. Анкетата е проведена в началото на ноември, с цел да се проследи как кризата с коронавируса и мерките в сектора се отразяват върху книгоиздателския бранш.

Над половината от участвалите в анкетата книгоиздатели и книготърговци посочват април като месеца с най-малко приходи, следван от месец май. През този период спадът в продажбите на книги е между 50% и 70% според данните от проучването.

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

40% от коричната цена отива при разпространителите, твърди издател

72% от запитаните заявяват, че само частично са успели да възстановят дейността си след удара върху книжния бизнес в периода март-май, докато 18% продължават да изпитват сериозни затруднения. Около 30% от анкетираните са били принудени да намалят служителите си с до 20% спрямо общия брой на персонала отпреди пандемията.

64% отчитат увеличение на приходите от онлайн продажби спрямо тези във физически обекти, докато 31% от участниците в анкетата нямат промяна в пропорционалното разпределение на приходите онлайн и от физически обекти и реализират същите продажби от собствените си онлайн магазини като преди кризата.

Докато 46% от издателите и търговците са успели да развият собствен онлайн магазин, то 54% не са развили алтернативни методи на продажба в месеците на кризата.

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

40% от коричната цена отива при разпространителите, твърди издател

Намаляването на ДДС за книгите от 20% на 9% като временна мярка в подкрепа на сектора е довело до повишение на печалбата според 37% от анкетираните. Според 85% от тях трябва мярката да стане постоянна, както от години е в европейските държави. Само 18% обаче са усетили ефект от средствата, отпуснати от Министерство на културата за попълване на библиотечните фондове в двете конкурсни сесии през тази календарна година.

76% от респондентите считат мерките в подкрепа на книгоиздаването и книготърговията за недостатъчни. Според тях трябва да се отделят значително повече средства за обновяване на библиотечните фондове, да се предприемат решителни действия за борба с интелектуалното пиратство и да се предвиди заплащане на репроправата и на възнагражденията за отдадени под наем книги.