Природозащитници отново излязоха на протест в местността "Поляните" в Синеморец, която е част от природен парк "Странджа", съобщи bTV. 

Хората са категорични, че там се строи незаконно и се погубва природата, която би следвала да е защитена от държавата. По думите им терените в защитената местност, предвидени за застрояване, са общо 32.

Те отбелязват, че няма никаква реакция от страна на националната власт. Според тях се строи абсолютно незаконно с толеранса на местната власт в Царево.

Хората подчертават, че председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, е обещала, че ще спре застрояването на 100 м от морето. Към момента обаче не са видели никакъв проект на законодателни промени.

Проверяват строежи в защитена местност край Синеморец

Проверяват строежи в защитена местност край Синеморец

Проверката е възложена на екоминистъра и ДНСК

От РИОСВ-Бургас обаче твърдят, че няма забрана за строителство на въпросната територия.

"В границите на парка няма забрана за строителство, с изключение на промишлени обекти и източници на замърсяване. Строителството и устройственото планиране на територията на парка е в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план и Закона за устройство на територията", заяви директорът на екоинспекцията Детелина Иванова.

По думите ѝ до 2014 г. всички обекти са в съответствие с общия устройствен план, оттам нататък след заявените инвестиционни предложения се провеждала процедура по оценка за съвместимост за степента на въздействие върху зоните, които попадат в "Натура 2000".

Докладите били достъпни на сайта на РИОСВ в едномесечен срок и заинтересованата общественост имала възможност да се запознае, добави Иванова.

Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец

Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец

Те негодуват срещу строеж в местността "Корабите"

Природозащитните обаче отбелязаха, че нещата не стоят точно така, както ги описват от екоинспекцията.

Te изтъкват, че в природния парк е възможно да се върши строителство, но при условие, че се запази статута на земеделските земи.

В заповедта, с която този парк е обявен, е записано, че всички дейности в него трябва да бъдат насочени към това да се опази земеделската земя като начин на предназначение и начин на трайно ползване. Това строителство, за което сме се събрали тук, не е такъв тип строителство", категорични са те.