За Коледа държавните горски предприятия ще предоставят 50 000 елхички. Предстоят и засилени проверки на горските инспектори заради предстоящите празници.

Държавните горски предприятия и техните териториални поделения - горски и ловни стопанства, могат да предложат за нуждите на пазара, в зависимост от търсенето близо 50 хил. дръвчета за Коледа. От тях 37 хил. са предвидени да бъдат отсечени, а други 12 300 - ще са със запазена коренова система в контейнери, с възможност за засаждане.

Традиционно в горите държавна собственост, коледните елхи се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници, при извършване на отгледни сечи, както и от върховете и клоните на отсечените дървета при други видове сечи.

Коледни елхи се предлагат на пазара и от частни и общински предприятия.

Закупените на едро дръвчета от търговците трябва да имат превозен билет, като към стеблата са закрепени неподвижно контролни пластини, чиито номера са вписани в билета.

Всяка законнопридобита елха от разсадник, земеделски земи, частна или държавна горска територия, трябва да има контролна пластина с индивидуален номер.

Хората трябва да следят само за наличието на пластини на закупените от тях дръвчета, но при желание могат да поискат от търговците да им покажат и съответния превозен билет.

При живите дръвчета няма нужда от поставяне на пластините.

При констатиране на нарушения на горското законодателство, гражданите могат да подават сигнали на телефон 112.