63% от жените, които работят в транспортния сектор признават, че поне веднъж са били жертва на насилие на работното място, сочат данни от проучване на Европейската транспортна федерация, представено на заключителната конференция по проекта "Жените в транспорта - обучение за стойностна заетост (EVE)". Форумът се проведе в Правец и е организиран от Съюза на транспортните синдикати в България и се проведе в навечерието на Международния ден на жените.

Ингалена Хайних, политически асистент по проблемите на равнопоставеността към Европейската транспортна федерация (ЕТФ) представи проучването на форума. Изследването е проведено сред 1444 анкетирани жени от целия транспортен сектор.

Една четвърт от респондентите смятат, че насилието е обичайно за сектора и го приемат като част от професията.

Насилието на работното място влияе върху безопасността, здравето и благосъстоянието на жените, става ясно от анализа на проучването. Това се сочи като основна причина за ниската заетост на жени в сектора.

Това има икономическо отражение, защото прави сектора непривлекателен за работа, а в Европа има сериозен недостиг на работна ръка в транспорта.

Незабавни спешни мерки и подобряване на условията на труд са необходими в сектора, показа анализът на изследването.

В рамките на събитието беше представен и проектът на ЕКП "Сигурност у дома, сигурност на работното място", който включва проучване, направено в 11 европейски страни, сред които и България. От опита на СТСБ от транспортния сектор бе оценен като добра практика на световно ниво.

адваме се, че всичко за което сме работили през годините, бе високо оценено и споделено с колегите ни от цял свят. Нашият опит е ценен, защото почива на базата на дългосрочно стратегическо планиране и комплексен подход по проблема", заяви председателят на СТСБ и вицепрезидент на ЕТФ Екатерина Йорданова.

Близо 100 синдикални лидери и гости взеха участие в конференцията по проекта "Жените в транспорта - обучение за стойностна заетост (EVE)". Изтъкна се ролята на синдикатите в процеса за постигане на равенство между половете в един от най-доминираните от мъжете сектори. Той се реализира от СТСБ и ЕТФ.

Пакетът на ETФ съдържа 4 модула и наръчник с насоки за използването им от всеки, който ще провежда обучение по темите: "Овластяване на жените", "Колективното договаряне за жените", "Здравословни и безопасни условия на труд за жените" и "Борба с насилието над жените".

Европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел изпрати свое видео обръщение към форума. Освен нея с видео се обърнаха и генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу и генералният секретар на на EТФ Едуардо Чагас.

Еврокомисарят по правосъдие Вера Юрова изпрати свое писмено послание, а Главна дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК беше представена лично от Елизабет Котхаус, началник отдел "Социални аспекти, права на пътниците и равни възможности".