Самотното родителство в последните години се разширява. Над 90% от самотните родители са жени, информират от Българския фонд за жените. И докато в ЕС под половината са застрашени от бедност или социално изключване, данните за страната ни сочат, че 72% от 360 000 самотни майки в България са на прага на бедността, а близо 80% от тях са принудени да се грижат за децата си напълно сами.

Те са единствен източник на доходи в семейството, а отсъствието на заетост, недостатъчните финансови приходи от труд и издръжки, високата степен на риск от безработица и практикуването на нископлатени трудови дейности са сериозна предпоставка за попадането на техните деца в състояние на детска бедност.

Майки, които отглеждат децата си сами, в риск от бедност и преживели насилие, могат да получат нова професия чрез новата програма на Българския фонд за жените - "Шанс за невидимите супер-майки". Целта е да има по-сигурно бъдеще за тях и за децата им.

Първият етап включва обучение на пет самотни майки. Жените, които ще получат шанс за гъвкаво работно време и професия, която харесват, са на възраст между 17 и 44 години. Децата им са между 6 месеца и 4-годишна възраст.

От фондацията ще платят курс, който майките избират сами за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Петте жени ще получат и кариерна консултация, психологическа подкрепа, грижа за техните деца.