914 души, граждани на страни извън Европейския съюз са получили българското гражданство. Това показват последните данни на европейската статистическа служба Евростат.

Най-много български паспорти през 2017 г. са получили украинци - 204, следвани от руснаците - 174 и на последно място турците - 110.

В сравнение със статистиката на Евростат за 2016 г. България е дала гражданство на 1626 души, като от тях 488 са дадени на руснаци, след това украинци - 278 и отново най-малко на турци - 145.

Данни сочат още, че през 2017 година общо 825 хил. души са придобили гражданство на държава-членка в Европейския съюз.

На първо място по предоставено гражданство е Италия - 18%, следвана от Обединеното кралство (15%), Германия и Франция (по 14%), Швеция и Испания (по 8%).

Основните бенефициенти на гражданство на ЕС са хора от Мароко (8%), Албания (7%), Индия и Турция (по 4%).

Франция, Испания и Италия (заедно 83%) са основните държави-членки, в които хората от Мароко придобиват гражданство, докато за тези от Албания те са в Гърция и Италия (заедно 97%).

Обединеното кралство (53%) е основната държава-членка, в която населението на Индия е придобило гражданство, докато за тези от Турция това е Германия (50%).