Радио и телевизионният сектор се обявяват твърдо против въвеждането на задължителни квоти за българска музика в програмите на търговските медии. Това съобщават в позиция до медиите от АБРО.

АБРО и 40 радио- и телевизионни програми са внесли становище срещу законопроекта в Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

Секторът счита, че идеята за въвеждане на задължителна квота за българска музика е излишна, неподходяща и дори вредна мярка. 

По думите им българската музика вече заема съществено място в радио- и телевизионните програми и получава значителна подкрепа от операторите. Интересът към българската музика в последните години расте и води до естествено увеличаване на присъствието на българската музика в радио- и телевизионния ефир.

По данни на ПРОФОН - Дружеството за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители, процентът на българска музика в радиопрограмите е повече от 20 % като за посочения от дружеството период (2017 и 2018 г.) процентът нараства.

ВМРО предлага да се отделя повече време за българска музика в ефира

ВМРО предлага да се отделя повече време за българска музика в ефира

Едва 20% било присъствието на българския език в родния ефир

От АБРО посочват, че в България от години се създават и разпространяват радиопрограми, които излъчват само или предимно българска музика като БГ Радио, програми с българска фолклорна музика, програмите, които излъчват поп-фолк и актуална българска музика.

В радиопрограмите, които излъчват основно съвременна музика за младежка аудитория до 30 г., делът също е висок - около и над 15% от общото музикално съдържание.

От АБРО уточняват, че специализираният профил на радиопрограмите може да не позволява значително присъствие на българска музика в програмата. Въпреки това и в програми, в които преобладаващият жанр е класическа музика, джаз или специализирана клубна музика (диджей ремикси) също е включена и присъства българска музика.

Според тях въвеждането на задължителни квоти за българска музика нарушава редакционната независимост на операторите и ще доведе до влошаване на качеството и уеднаквяване на програмите.

Те подчертават, че в създаването на програмите си операторите се ръководят от интереса на аудиторията и от заложените характеристики на програмата, а въвеждането на задължителни квоти за българска музика представлявало намеса в редакционната свобода на частните операторите. 

От АБРО са на мнение, че при музикалните програми със специфична жанрова насоченост може да се окаже невъзможно да се за "запълни" евентуална квота за българска музика или пък да се наложи многократно излъчване на едни и същи произведения, което щяло да влоши качеството на програмата.

Те изтъкват още, че идеята не е съобразена с факта, че включването на задължителен процент българска музика няма да бъде съвместимо с изпълнението на характеристиките на програмата, заложени в издадените от СЕМ лицензии. Това важи в особена степен за програми с филмов, информационен, спортен и друг специализиран немузикален профил, при които операторът не излъчва каквато и да било музика, с изключение на музикални подложки и музикално оформление на произведения, включени в програмата.

От АБРО отбелязват в позицията си, че новите платформи за разпространение на българска музика са много по-достъпни за младата аудитория.

Задължителното включване на съдържание в програмите с цел популяризиране на българската култура поставя въпроса за качеството на това съдържание. Редно ли е да се приема, че всяка българска музика следва да получи подкрепа от държавата чрез въвеждане на задължително излъчване, независимо от културните си качества? Така може да се достигне до ситуация, при която се подкрепя музика, която сама по себе си не подкрепя българската култура, пишат още от АБРО.

Те посочват, че предложението за въвеждане на квоти за българска музика противоречи и на правилата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Припомняме, че 21 февруари ВМРО предложи законопроект за въвеждане на квоти българска музика в българския ефир.