Приключи срокът за номиниране на кандидати и за подаване на документи на участниците в процедурата за избор на нов председател на Българската академия на науките /БАН/.

На заседанието си на 4 ноември мандатната комисия към Осмото Общо събрание на БАН провери редовността на постъпилите документи за участие в процедурата на единствения кандидат акад. Юлиан Ревалски, съобщи БНР, позовавайки се на БАН.

Установено е, че документите на акад. Юлиан Ревалски, който е сегашният председател на БАН, отговарят на процедурните правила и кандидатът се допуска до участие в избора за председател на Академията. Всички документи са подадени на хартиен носител и в електронен вид.

Математикът акад. Юлиан Ревалски от 2016 г. е председател на Българската академия на науките, а преди това беше директор на Института по математика и информатика към БАН.