Водеща английска телевизия снима документален филм за горите в Рила, съобщи БНР.

Екип на телевизията е посетил горски територии в района на "ДГС Самоков" и национален парк "Рила".

Основни сцени от бъдещата продукция са заснети край хижа Мечит над село Говедарци. Мястото е избрано от продуцентите заради уникалните природни дадености на Рила планина и близостта до Рилския манастир.

Съвместната дейност с английската телевизия е част от инициативата на ЮЗДП и териториалните му поделения да съдействат при организирането на обществени мероприятия, като спортни състезания, маратони, филмови продукции, културни и музикални събития и др. в държавни горски територии.

Разходите за това са утвърдени в специален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на ЮЗДП.