Аптека заблуждава клиентите си, че спестяват повече от двойно спрямо реалния размер на отстъпката на лекарства с намаление. За това съобщиха от Комисията по защита на потребителите (КЗП).

Заблудата идва от това, че посоченият от търговеца процент е изчисляван на база определената по закон пределна цена на медикаментите, а не въз основа на реалната им цена, на която по принцип те се продават в този обект.

По думите на председателят на КЗП Димитър Маргаритов има определени групи лекарства, за които са въведени пределни цени, на които те могат да се продават. Той отбелязва, че има и органи към Министерството на здравеопазването, които следят за прилагането на тези нормативи.

При своята проверка по повод постъпила жалба КЗП установява, че посочената отстъпка е изчислена на база пределната цена, която се съдържа в съответния норматив, а не на база реалната цена на която е продавана стоката.

"Така всъщност се оказва, че вместо спестената сума да е 18,80 лв., както търговецът твърди, тя всъщност е 8,50 лв., което означава, че потребителят е бил заблуден", обясни председателят на КЗП.

Маргаритов подчертава, търговецът трябва да изчислява намалената цена спрямо цената, на която реално е продавал стоката и то поне в продължение на 30 дни. Това важи както за първоначалните намаления, така и за случаите, в които впоследствие от намалената цена се намалява още, без да се сборува механично процентът.

Той допълва, че е важно потребителите да получават максимално коректна информация, въз основа на която да направят своя избор.