Българската агенция по безопасност на храните ще се бори с африканската чума по свинете чрез приложение за смартфон. Това стана ясно на провелата се днес междуинституционална среща, инициирана от дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите към Агенцията. В нея участваха представители на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите и Националното ловно-рибарско сдружение "Съюза на ловците и риболовците в България".

Акцент на срещата беше представянето на модул "Лов" - приложение за смартфони, чрез което се набират необходимите данни за отстреляни диви свине и взетите от тях проби. Мобилното приложение е разработено по поръчка на БАБХ.

Африканска чума по свинете и у нас

Африканска чума по свинете и у нас

Заразата е констатирана при четири диви прасета в Добричко

Очаква се то значително да облекчи процеса по обработването на данните за отстреляните диви свине и да даде възможност на ловците да виждат дистанционно резултата от изследването на изпратените проби. Това ще съкрати срока от изпращане на пробата до получаване на резултат. Повече няма да е нужно да се изпращат писма на хартиен носител, тъй като информацията вече ще бъде достъпна онлайн.

На срещата се обсъди и епизоотичната обстановка в страната и в Европа и беше отбелязано, че са необходими още по-засилени мерки за овладяване на разпространението на африканската чума по свинете в страната.

Борим африканската чума със символична такса за изследване на дивечовото месо

Борим африканската чума със символична такса за изследване на дивечовото месо

Целта е ловците да се стимулират да изпращат проби