Наложително е да бъдат направени изменения в законодателството, с цел по-ефективен и ефикасен контрол, и превенция на нелегалното развъждане и търговия с домашни любимци. За това призова изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Иван Шиков.

Това се случи по време на среща между държавни и общински администрации, зоополицията и неправителствения сектор, съобщават от БАБХ.

Откритата среща премина под надслов "Заедно срещу нелегалната търговия с домашни любимци". В нея взеха участие представители на Министерство на земеделието, Главна дирекция национална полиция - зоополиция, район "Витоша" на Столична община, фондациите "Четири лапи", "За правата на животните в България", и "Помощ за животните - ДАРА".

Иван Шиков посочи, че е инициирал създаването на работна група за промяна в законодателството, по-конкретно в Закона за ветеринарномедицинската помощ (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Ние, които работим по проблема с нелегалното развъждане и търговия с животни-компаньони, заедно да набележим промени, които да предложим на законодателния орган, поясни той.

По думите му законите и нормативните актове, уреждащи обстоятелствата, при които се отглеждат домашните любимци имат пропуски, а част от тях са остарели. Директорът на агенцията поясни, че апелира към всички участници да предоставят още предложения, които да бъдат консолидирани с вече поставените акценти и във възможно най-кратък срок да започне работата по тях и приемането им.

Целта на желаните промени е да се осигури проследимост на животните, които се даряват или продават от тях, установяване на здравния им статус и затегнат контрол по отношение на търговията с тях, каза още Шиков.