160 самостоятелни музея са функционирали у нас към края на 2019 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

По тематичен обхват 83 от тях са общи, а 77 - специализирани (вкл. художествени галерии).

През миналата година движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 529 000 фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава със 110 000 (1.5%). Цифровизирани са 390 000 фондови единици, което е с 22 000 повече спрямо предходната година.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 5 355 000. Съпоставени с 2018 г. се увеличават с 5.3%. Приблизително една пета от тях (1 027 000) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите - с 20 000, или с 1.6% спрямо предходната година.

Общият персонал на музеите през 2019 г. е 3 406 души и се увеличава с 3.3% в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. в музеите са използвани 1 577 компютъра за административни цели, 686 - за съхранение на бази данни, и 277 - за предоставяне на данни на посетителите.

През миналата година в действащите 74 театъра в страната са организирани 15 955 представления, посетени от 2 516 000 зрители, като спрямо 2018 г. представленията и посещенията се увеличават с 5.3%. Средният брой посетители на едно представление е 158 и остава непроменен спрямо предходната година.

Колко българи посещават културни мероприятия и какви?

Колко българи посещават културни мероприятия и какви?

Знаехте ли, че в страната има 174 музея, които са посетени от над 5 милиона души през 2018 година?

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2019 г. е следното:

 36 драматични театъра с 6 777 представления;

 22 куклени театъра с 5 638 представления;

 7 драматично-куклени театъра с 2 194 представления;

 7 оперни и балетни театъра с 1 017 представления;

 2 оперетни театъра с 329 представления.

През 2019 г. в страната са развивали дейност 52 музикални колектива - 5 филхармонии, 25 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 22 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават със 7%, докато посещенията намаляват с 10.6% в сравнение с 2018 година.

Дружества, сдружения и музикални компании са организирали следните прояви през 2019 година:

 естрадни (поп, рок, фолк и др.) - 374 концерта, посетени от 226 200 души;

 фолклорни - 148 концерта, посетени от 98 600 души;

 камерни и симфонични - 126 концерта, посетени от 30 400 души.

През 2019 г. броят на библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (47). Общият им фонд се състои от 34 555 000 библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 55.1% (19 028 000), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) - 29.7% (10 257 000), и продължаващите издания - 15.3% (5 271 000).

Регистрираните читатели са 243 000, което е с 1.9% повече в сравнение с предходната година, докато посещенията се увеличават с 4.1% и достигат 4 751 000. Заетият библиотечен фонд е 6 542 000 библиотечни единици.

В Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" през 2019 г. има регистрирани 8 262 000 библиотечни документа, или с 69 000 повече в сравнение с предходната година. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 932 000 библиотечни единици, като заетият библиотечен фонд в тях се увеличава с 29 000 (0.8%) в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. са произведени общо 104 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 51 за киномрежата, 41 за телевизията. Дигитално са заснети 90.4% от филмите.

Произведените пълнометражни филми са 37 (22 игрални и 15 документални) и се увеличават със 7 (23.3%) спрямо предходната година.

Произведените късометражни и среднометражни филми са 67, от които 21 игрални (включително 7 сериала с общо 200 епизода), 33 документални и образователни и 10 анимационни.

В края на 2019 г. кината в страната са 74, а киноекраните - 237, като броят им се увеличава съответно с 5, и 11 спрямо 2018 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 56.1% от всички прожекции и 62.3% от посещенията.

През 2019 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 9%, а посещенията - с 6.2%.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 22 със 140 000 прожекции, посетени от 2.5 млн. зрители. В столицата са функционирали 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 2 338 филма.

През 2019 г. в страната са функционирали 82 регистрирани и лицензирани радиооператори, които са излъчили 721 400 часа радиопредавания, или с 0.8% (5 600 часа) по-малко в сравнение с 2018 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 54.7%, следван от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 11.6%.

През 2019 г. в страната са функционирали 128 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 12 повече от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 855 700 часа, или с 15.2% повече в сравнение с 2018 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва:

- художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 196 100 часа;

- музикални предавания -119 000 часа;

- новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 93 900 часа;

- реклами - 50 800 часа;

- образователни предавания - 10 500 часа.