61% от българите се обявяват за приемането на държавите от Западните Балкани в Европейския съюз. Това сочат данни от социологическо проучване на Изследователски център "Тренд" относно нагласи на българите по отношение на интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС.

Според 16% от българите държавите от Западните Балкани нямат място в Европейския съюз. Прави впечатление, че близо 1/4 от българите нямат мнение по този въпрос - 23%.

Снимка 356507

Източник: Изследователски център "Тренд"

По всичко личи, че българите осмислят като национален интерес европейската интеграция на Западните Балкани, тълкуват от "Тренд". Според точно 50% от анкетираните страната ни има интерес от приемането на шестте държави в ЕС. 18% пък са на другия полюс, а именно, че страната ни няма изгода от евентуалното членство на държавите от Западните Балкани в Общността.
Тук отново прави впечатление големият процент от българи, които нямат мнение по този въпрос - цели 32%.

Захариева не пести усилия за Западните Балкани

Захариева не пести усилия за Западните Балкани

Като види повече пари за кохезия, ще повярва, че ЕС иска и тези страни

Сходни са резултатите на въпроса дали приемането на Западните Балкани в ЕС ще се отрази положително или отрицателно на България.

Според 52% от българите това ще се отрази положително на страната ни, а според 15% - отрицателно. И на този въпрос 33% от анкетираните нямат мнение по темата.

Снимка 356508

Източник: Изследователски център "Тренд"

Европейската перспектива на Западните Балкани за следващото десетилетие изглежда оптимистична през погледа на българите, отчитат от "Тренд".
Мнозинството от българите смятат, че държавите от Западните Балкани ще бъдат приети в ЕС в рамките на следващите 10 години - 43%. 18% са на мнение, че това няма да стане в следващото десетилетие. Делът на тези, които не знаят или не могат да преценят, логично се увеличава до 39%, констатират от изследователския център.

Снимка 356509

Източник: Изследователски център "Тренд"

Според 58% от запитаните България трябва да помага на Западните Балкани по пътя им към еврочленство. Според 45% от българите страната ни е способна да помага за това на тези държави.

18% от запитаните пък заявяват, че България не трябва да помага за евроинтеграцията на западните си съседки, а 26% са мнение, че страната ни не може да помага за това, дори и да иска.

И на двамата въпроса около 1/4 от запитаните нямат мнение по темата.

Снимка 356510

Източник: Изследователски център "Тренд"

Според статистическите данни българите подкрепят най-силно евентуалното членство на Македония в ЕС. Цели 70% от запитаните подкрепят присъединяването на Скопие към Общността.

Най-ниска е подкрепата за Косово.

Черна Гора
58% от българите подкрепят членството на Черна Гора в ЕС, а 19% - не. 23% от запитаните не знаят или не могат да преценят.

Сърбия
Подкрепата за членство на Сърбия е по-голяма - 68% от анкетираните заявяват, че подкрепят европейското бъдеще на Белград. 16% пък са против, а 17% - без мнение по въпроса.

Македония
Както вече стана ясно 70% от българите искат Македония в ЕС. Най-малко българи също така са заявили, че не искат Скопие да се присъедини към Общността - 15%. Толкова е и делът на тези, които не могат да преценят.

Албания
Отчита се малък дял на българите, които подкрепят евентуалното членство на Албания в ЕС, в сравнение с останалите страни от Западните Балкани. 45% от анкетираните са заявили, че мястото на Тирана е в ЕС, докато цели 31% са на противоположното мнение. 24% от запитаните нямат мнение по въпроса.

Босна и Херцеговина
Проучването на "Тренд" отчита и сравнително силна подкрепа за евентуалното членство на Босна и Херцеговина в ЕС. 56% от анкетираните са заявили, че подкрепят държавата да се присъедини към съюза. 22% пък са против, като такъв е процентът и на хората, които не могат да преценят.

Мариано Рахой няма да присъства на срещата ЕС - Западните Балкани

Мариано Рахой няма да присъства на срещата ЕС - Западните Балкани

Испанският премиер ще остане в България само за вечерята на лидерите

Косово
Само 42% от запитаните заявяват, че подкрепят идеята за членство на Косово в ЕС.

В същото време най-много българи са на мнение, че Косово не трябва да става държава членка - 33%. Една четвърт от участниците в извадката не могат да преценят дали Косово заслужава да стане пълноправен член на ЕС.

Снимка 356511

Източник: Изследователски център "Тренд"

Изследването на "Тренд" е осъществено в периода от 2 до 10 май тази година. В извадката са взели участие 1 009 пълнолетни българи.