Мнозинството от хората в общо 66 държави смятат, че не съществува превъзходство на едни раси, религии или култури над други раси, религии и култури. Въпреки това, в чувствителен дял изследвани страни общественото мнение по този въпрос е разделено. Това показва изследване на Световната асоциация "Галъп интернешънъл", проведено в 66 страни.

Беше проверено доколко хората се съгласяват, или не се съгласяват с твърденията: "Някои раси превъзхождат други раси", "Някои религии превъзхождат други религии", "Някои култури превъзхождат други култури", информират авторите на изследването.

В сегашното изследване са анкетирани общо 66 541 души в света, като във всяка страна има представителна извадка от около 1000 мъже и жени. Анкетираните са разпитвани най.много лице в лице - 25 страни; 29 211 души. Анкетите са провеждани и по телефона, и в онлайн допитване.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени, според резултатите от проучването. У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство.

Според резултатите от проучването, 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял от запитаните - 37%, са съгласни с твърдението. По отношение на това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие - 44% споделят това мнение, а 45% - не.

50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко страни има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство. Сред тези държави се открояват страни като Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай и др. В тези страни сумираните отговори "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен" дават дялове между 50 и 80%. На другия полюс очаквано са най-вече западните общества.

Основната цел на изследването не е да измери нива на расизъм, нито чувството на културно или религиозно превъзходство. Целта е да се разсъждава върху вътрешните баланси в страните.

Всички страни, които се чувстват стабилни и не усещат заплахи, показват по-ниски нива на вяра в религиозно, културно и расово превъзходство. И обратното.

Според социолозите, факторите, които стимулират усещане за неравенство в тези три области, най-вероятно са: Остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество,

Остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън. Третият фактор е дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност.

"Глобалната толерантност към расовите, религиозните и културните различия е доминираща норма, обобщи президентът на Световната асоциация "Галъп интернешънъл" Кънчо Стойчев. В страни, където има външни или вътрешни конфликти, се появяват изключения.

В сегашното изследване са анкетирани общо 66 541 души в световен мащаб. Изследването в различните страни е проведена от октомври до декември 2016 г.