През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 572 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110.9 хил., а на леглата - 244.7 хиляди, сочи статистика на НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 1 646.7 хиляди. Българите са реализирали 904.7 хил. нощувки, а чуждите - 742 000.

През юни 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.5% от нощувките на чужди граждани и 28.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.2 и 28.4%.

Снимка 542546

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2021 г. е достигал 562 400, като 67.3% от тях са българи, които са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 183 800 и са реализирали средно по 4 нощувки, като 72.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Снимка 542547

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 23.4%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 27.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.1%, и с 1 и 2 звезди - 16.1%.

Приходите от нощувки през юни 2021 г. са достигнали 82.5 млн. лв., като 41.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 40.9 млн. лв. - от българи.