През 2015 г. в Европейския съюз - ЕС са загинали 5 217 376 души, или 272 хил. повече в сравнение с предходната година. 2 милиона от тези смъртни случаи - или 38% са настъпили на възраст между 70 и 85 години, докато почти една четвърт - 24% от всички смъртни случаи засягат хора на възраст под 70 години.

Най-високата смъртност е в България, а най-ниска във Франция, като сърдечни атаки, удари и рак са основни причинители на смъртността в ЕС.

Малко над 1,9 милиона души са загинали от заболявания на кръвоносната система (главно сърдечни пристъпи и удари), а 1,3 милиона са загинали от рак. Това са двете основни причини за смърт в ЕС, които причиняват съответно 37% и 26% от всички смъртни случаи. Болестите на кръвоносната система са основната причина за смърт във всички държави-членки на ЕС, с изключение на Дания, Франция, Холандия и Обединеното кралство, където ракът е основният убиец.

Третата основна причина за смъртта в ЕС са болестите на дихателната система, които са убили 442 100 души през 2015 г. (8% от всички смъртни случаи в ЕС).

Снимка 345490

Източник: Евростат

Значителен дял от смъртните случаи в ЕС се дължат и на злополуки и други външни причини - 230 000 смъртни случая, заболявания на храносмилателната система - почти 219 000 смъртни случая, психични и поведенчески заболявания като деменция - 214 500 смъртни случая, заболявания на нервната система, включително болестта на Алцхаймер - 213 000 смъртни случая, 4%.

За да се направи добро сравнение между държавите, абсолютният брой смъртни случаи в държавите-членки се приспособява към размера и структурата на населението.

С 1660 смъртни случая на 100 000 жители България има най-висока смъртност в ЕС през 2015 г. Следват Румъния (1530 г.), Унгария (1500 г.), Литва (1490 г.), Латвия (1489 г.), Хърватия (1430 г.) и Словакия (1390).

В противоположния край на скалата, тоест с най-ниска смъртност в държавите-членки на ЕС е Франция - с 859 смъртни случаи на 100 000 жители, следвана от Испания - 873, Италия - 901, Швеция - 927 и Люксембург - 930 души.

Смъртните случаи са средно 1036 смъртни случая на 100 000 жители в ЕС през 2015 г., показва проучване на Евростат.