Правителството на България реши да удължи срока за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт до 31 декември 2024 г, съобщи министерският съвет.

Според програмата, право на компенсация имат семействата, които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-голямо от 20 години, в периода от 1 декември 2023 г. до 29 февруари 2024 г.

Средствата за изплащане на тези компенсации ще бъдат осигурени от целевите вноски на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Тези вноски се събират в съответствие със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Законът предвижда, че месечните вноски върху нефтопродукти, произведени в България от руски суров нефт, ще се използват за компенсиране на транспортни разходи по ред, определен с постановление на Министерския съвет.

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД е обжалвало пред съда размера на дължимите вноски, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията. Обжалвани са и трите акта за установяване на публични държавни вземания, издадени от Управителния съвет на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", администриран от Министерството на енергетиката.

За да се използват средствата във Фонда, е необходимо да има влязло в сила съдебно решение по възникналите спорове, което е наложило промяната на срока за изплащане на компенсациите от 30 юни на 31 декември 2024 г.

Министерският съвет одобри 2,1 млн. лева допълнителни разходи за религиозни обекти

Министерският съвет одобри 2,1 млн. лева допълнителни разходи за религиозни обекти

Допълнителните разходи са предназначени за строителни и ремонтни дейности в религиозни обекти в страната и чужбина