Днес на гръцкия остров Крит започна Всеправославния събор, който ще продължи до 27 юни 2016 г. В него не участват Българската, Грузинската, Руската и Антиохийската православна църква. Сходна критична позиция относно част от документите на Събора са заявили и монасите от Света гора в специално писмо. Дори при отсъствието само на една от 14-те поместни православни църкви съборът губи статута си на Всеправославен и решенията му не са задължителни, припомни ТАСС.

Мотивите на Българската православна църква да не участва в събора, бяха представени в интервю с Ловчанския митрополит Гавриил, публикувано на страниците на "24 часа" и на сайта на Светия синод.

"Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия взе достойно и смело решение да не участва във Всеправославния събор заради редица смущаващи аспекти в съдържанието на предсъборните документи, в регламента за протичане и гласуване на Събора, както и в неговата организация", каза митрополит Гавриил.

Българската православна църква беше първата автокефална църква, която зае обоснована критична позиция спрямо главата “Отношението на Православната църква към останалия християнски свят”. След нашето официално становище ни последваха и други, и Св. Гора. Преди нас бяха писали критични становища някои архиереи, духовници и богослови. Но БПЦ беше първата Църква с официално становище по спорната тема, казва в интервю Ловчанският митрополит.

Българската православна църква беше първата, която обяви отказа си от участие във Всеправославния събор. Направи го аргументирано и открито, а решението беше взето единодушно. Ако Всеправославният събор бъде отложен и подготвен в духа и истината на предишните свети събори, БПЦ непременно ще вземе най-дейно участие в него, изяснява позицията на Светия синод Ловчанският митрополит.

"Нашето решение е следствие от друго наше решение от 21 април 2016 г., когато Светият Синод прие становище по проектодокументите, подготвяни от Всеправославната комисия за разглеждане и приемане от Светия велик събор. По единия документ, който засягаше отношенията на Православната църква с останалия християнски свят, ние изказахме доста критични забележки. И решихме, че този документ не може да се приеме в този му вид, защото ще узакони икуменизма", заяви митрополитът.

Според позицията на БПЦ в този момент няма готовност за един наистина голям, велик и свят събор. Мотивите, изложени в интервюто са:

"Първо: липсват някои много важни теми, които, ако не се разгледат на този събор, кога ще бъдат разгледани и взети под внимание?

Второ: Регламентът, приет в началото на тази година през месец януари в Шамбези е приет от предстоятелите и представителите на Православните църкви. В него редът за разглеждане на документи е такъв, че ако искана промяна на даден документ не получи консенсусно одобрение от всички Православни църкви, тя не може да бъде приета. И на нас ни стана ясно, че нашите поправки няма да бъдат одобрени", каза дядо Гавриил.

Той уточни, че всеправославната комисия е работила по приети документи от миналия век, че не е имало решителност за сериозни промени. "При това положение надеждата беше тези проектодокументи да бъдат сериозно редактирани на самия събор. Но, уви, стана ясно, че от проектодокументи те са се превърнали в приети с консенсус и фактически непроменяеми. Следователно, ако това не се промени, решението ни беше да не участваме. Светите отци са отдавали живота си, за да отстояват чистотата на светата православна вяра. Как може ние да се явим предатели на тяхното свято дело?!", реторично каза духовникът.

Митрополит Гавриил разяснява и някои други разминавания с участниците в Събора. "Вселенската патриаршия счита, че православната диаспора по целия свят е тяхна. Това например означава за българите, че където и да се намират по света, освен в родината си, те ще бъдат пасоми на Вселенската патриаршия. Но българите категорично не го желаят".

Сега те са паство на Българската православна църква в две задгранични български епархии. Има български митрополити и български свещеници. По този начин сънародниците ни, бидейки далеч от родината си, запазват духовната връзка с нея, обяснява митрополитът.

Той припомня, че за да бъде един събор валиден и каноничен, не бива по никакъв начин да се отклонява от духа и учението на предишните събори, учението на светите отци и Светото Писание и винаги ясно да отразява правотата на вярата ни. Трябва да се възстанови практиката на всички до днес свети събори - поместни и вселенски, всеки епископ да има и свое право на глас. Единение трябва да има в истината.

Руската църква иска отлагане на Всеправославния събор

Руската църква иска отлагане на Всеправославния събор

Аргументират се с отказа на други църква да участват

В дългата история на Църквата е имало и разбойнически събори. Не всеки събор е бил носител на истината. Събори в историята на Църквата, които след това са били отричани. Свиквани неправилно, които са взели еретически и неверни решения, припомни митрополитът.

В началото на подготовката на Всеправославния събор въпросите са били 100. А сега са останали шест.

Единият важен въпрос е този за календара. Защото не бива в Църквата да се служи по два стила. "Ако сега на предстоящия събор не се приеме един стил, кога ще стане това нещо? Въпросът за автокефалията също е много важен. Има още други важни теми, които, ако съборът не ги реши, няма кой, няма кога да бъдат решени", каза дядо Гавриил.

Той разясни, че Българската патриаршия е имала готовност да отиде на събора. "Бяхме резервирали места в хотел на о. Крит. Бяхме уговорили и самолет, с който да летим до острова за събора. Бяхме дали и немалка сума като капаро за хотел на о. Крит, което означава, че ние имахме сериозно намерение да отидем на събора и да защитим нашата православна позиция", обясни дядо Гавриил.