113 български общини ще получат ваучери за безплатен високоскоростен интернет на обществени места. Инициативата е на Европейската комисия.

През ноември беше обявен конкурс, на който кандидатурите си подадоха общо 215 представители на местните власти. Класираните победители от България са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от отварянето на конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати.

Принципът за избор на победителите е "пръв кандидатствал - пръв спечелил".

Българските общини ще получат финансиране в размер на 1 695 000 евро. Това е приблизително 4.04% от общия бюджет на конкурса. Европейската комисия е подготвила и списък с резервни общини, които ще получат ваучер, в случай че някоя община се оттегли.

До края на 2018 г. се очаква победителите да подпишат споразумение с Комисията за получаване на ваучерите. До 18 месеца след това местните власти трябва да изберат инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп до високоскоростен интернет.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведоми всички победители в конкурса и им изпрати проект на Споразумение за предоставяне на ваучер с Комисията.

Списъкът с всички печеливши български общини е публикуван на страницата на Министерството.