БЧК започна предоставянето на нераздадените от първия транш хранителни продукти. Поетапното раздаване на хранителните продукти е в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. За помощ в програмата допълнително са се включили 57 321 уязвими български граждани.

Раздаването на хранителните продукти ще продължи до 19.05.2017 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица ще получат от следните хранителни продукти: брашно - 13 кг, ориз - 6 кг, спагети - 5 кг, картофено пюре - 1,500 кг, гювеч - 2,400 кг, компот - 2,400 кг, конфитюр - 4 кг, месни консерви - 3 кг, захар - 10 кг и вафли - 2,500 кг.

В допълнителните списъци на Агенцията за социално подпомагане са включени категориите граждани, които са с 90 на сто трайни увреждания, ползващи чужда помощ и получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г. Допълнителните хранителни продукти могат да се дават и на лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец февруари 2017г.

Продуктите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК. За целта са обособено 293 пункта. Всеки, който е включен в списъците за допълнителни хранително продукти, ще може да получи помощта срещу подпис и документ за самоличност.