С изследване на бюрократичната тежест за бизнеса в България Институтът за пазарна икономика отбелязва Международния ден на бюрокрацията, 29 септември.

Поне 56 административни стъпки и цели 175 часа (близо 22 работни дни) отнема на местните предприемачи да се справят с бюрократичната тежест в рамките на годината. Ако бизнесът тепърва започва, това би добавило още поне 15 стъпки и 27,5 часа (3,5 работни дни), посветени на бюрокрацията.

Датата е специално избрана така, че да съвпада с рождената дата на Лудвиг фон Мизес, който през 1944 г. издава популярната книга "Бюрокрацията". В нея Мизес прави брилянтно описание на негативните последици от бюрократичното мислене и държавната намеса, които водят до "неефективно производство и корупция". Неговите думи за "бюрократичната тирания" остават в сила и днес.

Въпросните 175 часа, които отнемат различните бюрократични стъпки, са равносилни на около 960 лв. разходи за заплати на хората, които ще отделят от своето време, за да покрият бюрократичните изисквания. В тази сметка не влизат платените такси, както и другите плащания по договори, които са на практика директен резултат от един или друг регламент (такива са например подписването на договор със службата по трудова медицина или с фирмата за управление на отпадъците).

За изчисление на бюрократичната тежест ИПИ използва въображаема компания-модел. Дори се покриват само базовите бюрократични изисквания. Всякакъв тип проверки от страна на службите или специфични събития в рамките на трудово-правните отношения (например излизане в отпуск по болест или майчинство), които носят много сериозна тежест, не са включени в това издание на индекса. Въпросните 56 стъпки и 175 часа за покриване на бюрократичните тежест следва да се разглеждат като един по-скоро оптимистичен поглед към бюрокрацията у нас.

Снимка 315066

Източник: Институт за пазарна икономика

Изследването се провежда в още две страни - Чехия и Словакия, където бизнесът отделя съответно 200 часа и 164 часа на година за справяне с бюрократичните изисквания.

Що се отнася до стартирането на бизнес, то това отнема най-много време в Чехия - 47 часа и 32 процедури, следвана от Словакия - 36,5 часа и 33 процедури. От трите изследвани страни, най-бързо и лесно може да се започне бизнес в България - 27,5 часа и 15 процедури.