Областният управител Владимир Димитров обсъди с районния мюфтия на Гоце Делчев Айдън Мохамед актуалната обстановка в селищата със смесено население в района на Гоце Делчев.

Общата оценка на двамата е, че проблемите сред населението в смесените райони са преди всичко в икономическата и социалната сфера.

Няма прояви на ислямски фундаментализъм и сепаратизъм в района на Гоце Делчев, които да създават напрежение, според Мохамед.

По думите му последните твърдения на някои депутати и политически дейци за подобни прояви на територията на Община Гърман са с предизборен характер, заяви пред областния управител Айдън Мохамед.

Районният мюфтия на Гоце Делчев сподели и своите опасения, че подобни публични изявления за съжаление могат да събудят стари страсти и рефлекси, които са вредни както за самите хора, така и за държавата.

Необходимостта от установяването на по тесни контакти и сътрудничество между религиозните власти и държавните институции в своевременното разрешаване на възникващи проблеми сред смесеното население в района на Гоце Делчев са констатирали областният управител Владимир Димитров и Районният мюфтия Айдън Мохамед.