Кампанията Граждански бюджет за София, която стартира през юни 2020 с цел въвеждането на граждански бюджет в столицата, постигна целта си. През октомври, паралелно на едномесечната онлайн дискусия за граждански бюджет, инициирана от гражданската кампания, Йорданка Фандъкова обяви програмата си на стойност 1.5 млн лева - "София избира".

Според организаторите на "Граждански бюджет за София" програмата на кмета е де факто реализация на идеята им.

След гласуването на бюджета на София за 2021 г. на 25 февруари, инициативата Граждански бюджет за София внесе на 4 март в Столичния общински съвет доклад с резултатите от своите изследвания, както и препоръки към общината за подобряване на следващото издание на "София избира". Според инициативата програмата има нужда да отговаря по-добре на очакванията и желанията на гражданите и на световния стандарт в организирането на граждански бюджети.

Настояват за гражданско участие в разпределянето на бюджета на София

Настояват за гражданско участие в разпределянето на бюджета на София

Инициатива организира онлайн обсъждане през следващия месец

В рамките на осем месеца, посредством фокус групи, социологически изследвания, комуникационна кампания и едномесечна онлайн дискусия, "Граждански бюджет за София" ангажира директно повече от 1500 софиянци, както и граждански организации и представители на администрацията, за да разбере какви са техните виждания и предпочитания относно въвеждането и изпълнението на програма за граждански бюджет. Пълните доклади с резултатите от изследванията могат да бъдат намерени на сайта на кампанията: https://grazhdanskibudget.bg/resursi.

Отношението на гражданите към гражданския бюджет е положително - 92% от участниците в представителното проучване подкрепят част от бюджета на града да се разпределя посредством този механизъм. Разпознаваемостта на термина "граждански бюджет" също се е увеличила в рамките на няколко месеца, благодарение на кампанията - от 10 на 17%.

Основните изводи от мненията, споделени от гражданите са, че те нямат доверие в начина, по който бюджетът се изразходва (89%) и имат желание да участват повече в управлението на града. За целта искат Общината да предостави повече информация и механизми това да се случи. Особено важно е Общината да е проактивна и да развива иновативни начини за общуване и сътрудничество с гражданите, тъй като към момента това се случва основно по реактивен и негативен начин (посредством оплаквания, жалби).

Прозрачност, отчетност, добра комуникация, отговорност и професионализъм от страна на Общината са най-ясно изразените очаквания и в експерименталната едномесечна дискусия, проведена в рамките на кампанията "Граждански бюджет за София". В нея се включиха почти 500 граждани, които активно обсъждаха и гласуваха по разнообразни теми, свързани с въвеждането на гражданския бюджет, публикувайки почти 300 идеи и коментари и над 2000 гласа. Те изразиха и ясни предпочитания относно това как да се организира процесът, а именно:

1) Да се предостави възможност средствата да се разпределят и на териториален, и на тематичен принцип, на базата на идентифицирани нужди на квартала/района/града.

2) Да се засегнат приоритетните теми за гражданите - мобилност и трафик, по-чиста околна среда, зелени площи площадки, пешеходни зони.

3) Да се допуснат хора над 16-годишна възраст за участие в гражданския бюджет.

4) Гласуването да е отворено за всички живущи в София.

5) Да се гласува директно с участието на всички заинтересовани граждани, които да имат възможност и да обсъждат проектите.

На база всичко научено от гражданите, организаторите внасят доклад в СОС с препоръки за подобряване на програмата "София избира".

Препоръките включват консултация с гражданите относно процеса; гарантиране прозрачност на всички нива; възможност за печеливши проекти по тематичен и териториален принцип; увеличен административен капацитет за реализация на кампанията; мащабна и своевременна комуникационна кампания; възможност за обсъждане на проектите; директен вот, който се визуализира в реално време, за да се избегнат съмнения за манипулация; механизъм за отчетност пред гражданите в периода на реализация на проектите.

Кампанията "Граждански бюджет за София" даде пример за един нов начин за въвеждане на политики - чрез широко допитване до гражданите. Организаторите окуражават Столичната община да прилага този принцип в бъдеще, както и да подобрява "София избира" на база научените уроци от всяко нейно издание.