Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна възпоменателна монета "Пловдив - Европейска столица на културата " от 7 януари.

Цената на монетата е 78 лв. Монетата беше представена от главния касиер на БНБ Стефан Цветков.

Тя може да бъде закупена както от касите на БНБ, така и в офисите и клоновете на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк ЕАД и Тексим Банк АД.

В периода от 7 до 9 януари, включително всеки един клиент може да закупи от БНБ до два броя монети, след което възпоменателната монета "Пловдив - Европейска столица на културата" ще се продава без ограничения.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка, с годината "1879" върху лентата; околовръст надписи: "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", годината на емисията "2019" и номиналната стойност от "10 ЛЕВА".

На обратната страна на монетата е изобразен Античният театър в Пловдив и околовръст с надписи: "ПЛОВДИВ" и "ЕВРОПЕЙСКАТА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА".