Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ ще настоява всички институции, които имат отговорности по контрола на строителството, да работят съгласувано в бъдеще с цел да се опази природата.

Това заяви днес министър Джевдет Чакъров на среща с представители на инициативния комитет "Да спасим Иракли".

В нея участваха представители на МРРБ, на областните управи на Бургас и Варна, а писмени становища представиха Държавната агенция по туризъм и Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/.

Следващата седмица министър Чакъров ще внесе в Министерския съвет доклад със своя позиция.
В него ще бъде отчетена дейността на създадената по негова инициатива работна група по въпроса за опазването на потенциалните защитени места по НАТУРА 2000 в района на Иракли.

Идеята е този подход на работа да се превърне в практика и когато се разглеждат инвестиционни намерения в защитени и потенциално защитени зони по Черноморието и в цялата страна да участват представители на МОСВ, МРРБ, МЗГ, на съответните областни управи, на НСОРБ, каза министър Чакъров.

Той подчерта, че поставянето на въпроса в Министерския съвет не е прехвърляне на отговорности.

Аз вече съобщих, че по отношение на Иракли ще направя необходимото, според компетенциите на МОСВ, и в началото на следващата седмица ще подпиша заповед за временна забрана на строителството в този район, но без съгласувани действия с всички отговорни институции, усилията за опазването на природата няма да са ефективни, каза Джевдет Чакъров.

Той отново изрази мнението си за прилагане на консервативен подход при одобряването на инвестиционни намерения и за строителство, максимално щадящо природата.

Министър Чакъров изрази готовност диалогът между МОСВ и неправителствените организации да продължи, съобщи пресцентърът на министерството.