Европейският съюз финансира изпълнението на проекта "Път на легенди - създаване на нови партньорства за развитие на устойчив културно-исторически туризъм" с Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014-2020.

Проектът включва събирането на информация чрез спомени и разкази на местни жители, книги, периодични издания и филми. Това е част от изследването на легендарни и мистични обекти в трансграничния регион между България и Турция, в градовете Одрин и Бургас.

Бюджетът на проекта е почти 160 хил. лв., а дейностите по него ще трябва да допринесат за развитие на сътрудничеството между регионалните участници от двете страни на границата и да повиши капацитета им да развиват устойчив туризъм.

Планира се по Проекта да се организират семинари за студенти по туризъм и за представители на местните власти, на които да бъдат представени възможностите на културния туризъм, свързан с легендарните за трансграничния регион места.

С цел да се повиши осведомеността на широката общественост за културните и исторически ценности, се предвижда още организиране и провеждане на фотоизложба в град Одрин, Турция, както и "Фестивал на легендите" в град Бургас.