Държавната агенция за закрила на детето е ангажирана със случая на изоставеното 9-годишно момченце Мустафа, което страда от остра лимфобластна левкемия. Това заяви пред БНР председателят на Държавната агенция за закрила на децата Офелия Кънева. Детето се намира в УМБАЛ "Св. Георги". От там са сезирали по случая Агенцията за закрила на детето (ДАЗД) и социалните служби.

Момченцето е било прието за лечение преди повече от месец след рецидив. За първи път Мустафа е диагностициран миналата година, когато е постъпил на лечение с химиотерапия. Тогава родителите своеволно са прекъснали лечението и са извели детето от болницата. По-късно чрез социални грижи то е било върнато обратно, но родителите отново са се намесили и са го извели от болницата. В документите му за приемане е отбелязано "полугорски начин на живот".

Сега Мустафа е в много тежко състояние, но лекарите от Детска клиника при УМБАЛ "Свети Георги" продължават да се борят за живота му и да полагат усилия, за да го лекуват. На детето е осигурен и психолог.

"Информацията сега ще бъде много по-чувствително събрана. Ние ще подкрепим финансовите механизми, които Агенцията за социално подпомагане (АСП) има, за да ги окаже в максимална степен, индивидуално подпомагане на детето, семейно подпомагане, еднократна социална помощ и всички други финансови механизми и инструменти, които съществуват", каза Кънева и изрази увереност, че изпълнителният директор на АСП няма да възпрепятства лечението.

Тя е убедена, че всички ресурси на социалните услуги на местно и регионално ниво ще бъдат комбинирани така, че детето да получи допълнителна подкрепа от общността. "Ще се работи за консултиране на родителския капацитет, както и за емоционална подкрепа на детето", каза Офелия Кънева.

Относно агресията в училищата и проверките по този повод, най-вече в малките населени места, на децата на трудовите мигранти, децата на бежанците, тя каза, че проверки се извършват целогодишно. До края на тази година те ще са тематични – фокусирани върху агресията.

"Другото ново, което правим е, че ние влизаме на тематични проверки, които се съчетават и с мощен мониторингов механизъм в религиозните училища. Имаме подкрепата на официално представените религиозни общности и на държавната администрация", обясни Кънева инспекциите в регламентираните и нерегламентирани образователни школи в различни краища на България, най-вече - в Родопите.