ДАЗД помага с психологическа подкрепа на приятелите и съучениците на загиналото 8-годишно дете в Мездра, съобщават от агенцията.

Кризисната интервенция е прилагане на комплексна и многокомпонентна програма за спешна психологическа помощ при критични/стресови събития. Тя съчетава подходящи напътствия, умело слушане, емпатия, успокояване и вдъхване на увереност, както и даване на подходящи практически съвети.

Кризисна интервенция се прилага при наличие на травмиращи събития, като например - природни бедствия, злополуки, смърт на близък и др. Обекти на кризисната интервенция могат да бъдат пострадали деца и техни близки, очевидци, персоналът, участващ в спасителни действия, колеги и други.

Към Държавната агенция за закрила на детето има сформиран екип от подготвени за целта външни специалисти - експертни психолози, които оказват кризисната подкрепа.

Момченцето в Мездра загинало от оръжие, притежавано законно

Момченцето в Мездра загинало от оръжие, притежавано законно

Бащата на съученика му е задържан за 72 часа

Още в първите дни на 2021 г. във връзка с изпълнение на правомощието на председателя на Държавната агенция за закрила на детето за организирането на кризисна интервенция, са сформирани два екипа за работа на специалистите за кризисна интервенция, един от които оказа помощ на ученици от 10-ти клас и членове на персонала в училище в гр. Панагюрище, загубили съученик; и втория - на детето от гр. Мездра, участник в трагичния инцидент с 8-годишното момче, както и на други нуждаещи се по случая на място.

В периода 2010-2020 година, от страна на ДАЗД са организирани 29 броя кризисни интервенции. Те са осъществени при смъртни случаи на деца в образователни институции, при бедствените ситуации в с. Хитрино и в с. Горни Лом, при случаи на инциденти с удавяния на деца, при загинали родители със свидетели деца и др.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да съблюдава за спазване на правата и интересите на всички деца в Република България и е в готовност за оказване на незабавна помощ и подкрепа на нуждаещите се деца и техните семейства, близки и на професионалистите, работещи с деца.

Дете е открито мъртво на улица в Мездра
Обновена

Дете е открито мъртво на улица в Мездра

Близките му смятат, че се касае за убийство