След почти четири години и половина Съветът на директорите на НДК е взел решение да депозира своите молби за освобождаване до министъра на културата. Това става ясно от изпратена позиция.

Те благодарят на всички колеги и на целия екип на НДК, който ги е подкрепял и е видял добрите им намерения и свършеното в полза на НДК в тежки времена и кризисни ситуации.

Благодарят и на тези, които през годините са изхабили кофа с мастило. Еднакво мотивиращо е. Едното ти дава криле, другото те надъхва да покажеш, че доброто има място в НДК. Най-важното е, че поставихме нова управленска култура, в която няма корупция, няма мои и твои, водени единствено и само от интересите, просперитета и репутацията на НДК като най-големия конгресен и културен център в България, в който са проведени най-значимите конгресни и културни събития в новата ни история, допълват те.

Изказват благодарности и на екипа на Министерството на културата и искрено пожелават успех на следващия управленски екип, който да направи онези задълбочени реформи и преструктуриране, които са належащи, за да може НДК да оцелее и да тръгне по пътя на просперитета и съвременните стандарти в управлението на съвременните конгресни и културни центрове.