Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе провериха сигнал за отглеждането на гъби в замърсени пещери, съобщи БНР.

При проверката се установява, че пещерите са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. В два от подземните складове служителите на екоинспекцията намират отпадъци от пластмасови опаковки.

От гъбозавода коментираха проверката. Според производителите тези пещери отдавна се използват само за отпадъци и нямат нищо общо с производствените помещения, както и с местообитания на растителни и животински видове.

Все пак на дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени. Това трябва да стане в срок до две седмици, а събраните отпадъци трябва да се предадат на лица, притежаващи съответните разрешителни.

Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.