Трябва да се приложат екологични решения, които да подобрят управлението на водите в количествено и качествено отношение. За това настоя пред news.bg проф. Димитър Аличков от Българска асоциация по водите и преподавател в "Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите" в Университета по архиктетура, строителство и геодезия по повод кръглата маса "Управление на дъждовните води".

Проф. Аличков настоя за развитие на нормативната уредба, инженерната практика и тяхното прилагане както на теория, така и на практика в управлението на дъждовните и атмосферни води.

Той изтъкна, че в България се знае малко по темата за дъждовните и атомосферните води, като настоящата кръгла маса е посветена на това да се обърне внимание на локалното управление на водите. Освен това трябва да се набележат проблемите и пречките, които стоят на дневен ред във връзка с прилагането на устойчивите практики за управлението на дъждовните води.

"В България нормативната уредба и инженерната практика засягат основно централизираните системи за управлението на дъждовните и атмосферни води", посочи проф. Аличков и допълни, че има редица добри практики от Европа и света, които могат да се приложат и в България.

Сред добрите практики от Европа и света, според проф. Аличков, са прилагането на екологични решения, които да подобрят управлението на водите от количествено и качествено отношение. С тези екологични решения дъждовните и атмосферни води първо трябва да бъдат обработени и пречистени до степен, в която приемникът позволява, тъй като дъждовните води не са чак толкова чисти, колкото изглеждат.

Българската асоциация по водите, като най-голяма неправителствена организация във водния сектор, отбелязва Световния ден на водата - 22 март. Това става с провеждането на тематични прояви, обединени в събитие "Седмица на водата". То се организира от БАВ, с подкрепата на Министерство на околната среда и водите, както и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.