Над 5 милиона евро са загубени за дейностите по опазване на биоразнообразието в България. Това твърдят от Коалиция "За да остане природа в България".

Те посочват, че средствата са били прехвърлени от ос "Натура 2000 и биоразнообразие" по оста за управление на отпадъците заради това, че в края на 2018 година целите на програмата не са били достигнати.

От писмо на Комисията от септември 2019 става ясно, че тъй като постигането на под 65% от етапните цели по програмата се окачествява като "сериозен неуспех", комисията обмисля "спиране на междинните плащания" по програмата, съобщават още от коалицията.

Те подчертават, че при изпълнението на тази и предишната програма в рамките на Комитета за наблюдениe екологичните организации са алармирали за проблеми с ефективността на използване на средствата.

От коалицията посочват като примери за неефективност на програмата използването на голяма част от средствата за малка част от мрежата Натура 2000; прокарването на пътища за сухоземна техника за гасене на пожари вместо закупуване на летателна техника; ремонта на пътища, маскирани като мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания и т.н.

Процедури за над 4 млрд. лв. е обявила ОП "Околна среда"

Процедури за над 4 млрд. лв. е обявила ОП "Околна среда"

Предоставените данни са до септември 2019 г.

"Най-голяма като бюджет процедура за преки консервационни дейности, на стойност 41 072 430 лв., е съсредоточена в едва 10% от мрежата на Натура 2000. В същото време важни мерки, като тези за борба с бракониерството и закупуване на земи от защитени зони с цел разрешаване на конфликти, изобщо не са стартирани вече пет години от началото на програмата", твърдят те.

Според тях дългогодишното неглижиране на пряката консервационна работа в по-широк обхват на мрежата вече дава своите резултати, тъй като според оценката на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000 81% от тях са в неблагоприятно състояние.

Коалиция "За да остане природа в България" настоява за незабавна промяна на досегашното изпълнение на програмата и прилагане на следните мерки:

  • обявяване на процедурите за борба с бракониерство и закупувана на земи с ценни и редки местообитания
  • използване на средствата по ос 3 за цялата мрежа, както и за мерки от изтекли, но неприлагащи се в момента планове за действия за видове;
  • използване на средства от програма ОПОС за обявяване на заповедите на защитени зони за природните местообитания;
  • закупуване на летателни средства за борба с горските пожари.
Природозащитници искат Борисов да спре опасни поправки в закона за биоразнообразието

Природозащитници искат Борисов да спре опасни поправки в закона за биоразнообразието

Според тях това може да доведе до поредната наказателна процедура срещу България

Освен това от Коалицията настояват и за оставката на ресорния министър Нено Димов.

"България има нужда от достойно управление на биоразнообразието си, а средствата за неговото опазване да се използват по смислен начин, тъй като Оперативна програма "Околна среда" представлява основният финансов инструмент за изпълнение на политиките за опазване на биоразнообразието и Натура 2000", посочва се в позицията им.