Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" се обърнаха към премиера Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие (ЗБР), предложени от министър Ненов Димов.

Припомняме, че в началото на 2019 г. МОСВ предложи поправки в ЗБР, които бяха предоставени за консултация и становища на всички заинтересовани лица.

Процедурата приключи с огромен брой отрицателни становища на научни и академични институции, природозащитни организации и граждани. Според тях част от предложенията противоречат на различни български закони, както и на европейските директиви за природните местообитания и за птиците.

Природозащитниците са на мнение, че приемането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България.

По думите им единствените промени направени в резултат на обществената консултация, са по отношение на отпадането на противоконституционно изискване за национализация на научни данни. Исканията за отхвърляне на всички останали проблеми, посочени от експерти с отношение към опазване на биоразнообразието, са отхвърлени.

МОСВ иска местните да са водещи за развитието на Натура 2000

МОСВ иска местните да са водещи за развитието на Натура 2000

Силна децентрализация предлага МОСВ

Те подчертават, че ако предложенията на МОСВ бъдат приети, така ще се променят и целите на защитените зони от мрежата Натура 2000, като МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на всяка една защитена зона.

Промените включват разработване на задължителни "Териториални планове за управление", които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Според природозащитниците това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ. Но директивата на ЕС гласи, че мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зони, а не за части от зона.

Чрез премахване на отговорностите на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000 предложенията изключват научната основа за създаване и управление на мрежата Натура 2000, смятат природозащитниците.

Екозащитници искат оставката на Нено Димов заради Пирин

Екозащитници искат оставката на Нено Димов заради Пирин

Настояват и за среща с премиера по случая

Участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят дискриминативни изисквания.

Организациите са категорични, че посочените проблеми в законопроекта ще доведат до отслабване на режимите за опазване на Натура 2000 мрежата и нейното обезсмисляне. Според тях промените биха улеснили строежи и злоупотреби в опазени природни обекти.

Те отбелязват, че целенасочен натиск и нарушаване на Натура 2000 ще доведе и до поредната наказателна процедура срещу България.

Природозащитниците са категорични, че този опасен прецедент е иницииран от министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Те припомнят, че това е министърът, който е подвел Министерски съвет да вземе решение за промяна в плана за управление на НП "Пирин" с цел застрояване, в нарушение на три български закона. Затова коалиция "За да остане природа в България" настоява законопроектът да бъде отхвърлен.

Съдът окончателно отмени промените в плана за Пирин
Обновена

Съдът окончателно отмени промените в плана за Пирин

Екооценката е задължителна, втората кабинка в Банско спряна засега