С промените в Закона за биологичното разнообразие местните общности трябва да имат водещата роля при вземането на решения за управление и развитие на мрежата "Натура 2000" за съответния регион.

Така министърът на околната среда и водите Нено Димов представи предлаганите промените в Закона за биологичното разнообразие.
Предстои законопроектът да се разгледа от Министерския съвет. Министърът на околната среда и водите Нено Димов не може да каже в какъв срок законопроектът ще влезе в парламента, но се надява Комисията по околна среда да процедира бързо.

Екоминистърът припомни, че още през 2017 г. Европейският съюз е излязъл с план за "Природата и икономиката за хората", с което се е взело решение, че местните общности трябва да имат водещата роля при вземането на решения за управление и развитие на мрежата Натура 2000 за съответния регион.

Върху промените министерството е работили повече от 3 години и са организирани повече от 10 срещи с различни заинтересовани страни.

Със Закона се предвиждат задължение и изисквания за разработване на териториални планове за Натура 2000. Дава се приоритет на активните мерки пред забраните.

Те трябва да дадат ясен баланс между различните заинтересовани страни, както и една силна децентрализация за управлението на мерките, поясни Нено Димов.

Начинът, по който държавата ще вземе решения, е през първичните данни. Те трябва да са допълнително проверени, мотивирани и обосновани. Ако някой извън държавата иска да предостави данни, те също трябва да минават през подобна проверка, допълни екоминистърът.

Природозащитници са притеснени за биоразнообразието в Кресненския пролом

Природозащитници са притеснени за биоразнообразието в Кресненския пролом

Пожарът унищожил огромна площ от гората е причинил смъртта на стотици нейни обитатели