Природозащитници сe борят с бедствието в Кресненския пролом. Пожарът заплашва биоразнообразието.

Годината е трудна за екипите на Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани. След като колонията белоглави лешояди в Кресненския пролом е почти напълно унищожена, вследствие на незаконното използване на отрови, пожарът, който върлува в района е нова заплаха за дългогодишния им труд.

Пожарът засегна над 16000 дка в района на национален парк Пирин и се приближи на критична близост до село Ракитна, където е базата на Фонда за дивата флора и фауна. Вследствие на близо 20-годишен труд, Организацията успя да изгради край селото Център за диви животни.

Там се намира площадката за подхранване на белоглави лешояди, волиера с редките птици, местообитания на сухоземни костенурки, ограждение с 20 елени (внесени и размножавани от ФДФФ), моделна ферма от рядката порода късорого родопско говедо, посетителска база.

400 души (по данни на медиите) участват в ограничаването на пожара. Екипът на ФДФФ също активно участва в спирането на огъня от северната страна на пролома. От южната старана на пожара институциите можеха да разчитат на екипа и доброволците от Сдружение за дивата природа "Балкани", които имат Център за хищници в с. Влахи.

От незагасен фас лумнал пожарът над Кресна
Обновена

От незагасен фас лумнал пожарът над Кресна

Задържан е 30-годишен кравар

Във Влахи застрашени от изгаряне бяха загражденията за вълци и мечки, фермата с уникалните дългокосмести кози, коне и кучета, както и Образователния център, в който цяло лято се провеждат природозащитни лагери за деца от района.

Природозащитниците алармират, че пожарът, избухнал в Кресненското дефиле унищожи не само огромна площ от гората, но и причини смъртта на стотици нейни обитатели - сухоземни костенурки, таралежи,сърни, змии, зайци и др., наруши повърхностния почвен слой и представлява сериозна заплаха за биоразнообразието в района.

Най-голямата жертва на пожарите е почвата

Най-голямата жертва на пожарите е почвата

Рано е да се каже каква част от флората и фауната са изгубени

Пожарът обхвана две от зоните от НАТУРА 2000 - Кресна и Кресна-Илинденци, които са едни от местата с европейско природозащитно значение в страната.

Природозащитниците, които живеят и работят в района, ще продължат да оказват съдействие на институциите и да участват непосредствено в погасяването на пожара, като разчитат на подкрепата на граждани и доброволци да бъде съхранен дългогодишния им труд.