Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин".

В настоящето решение на 5-членен състав на ВАС върховните съдии излагат подробно мотивите за решението си. В него за включени изцяло нови моменти в тълкуването на разпоредби от българското и международното право, взети са предвид решения по дела на Съда на Европейския съюз, европейски директиви, както и последните решения на Комитета за световно наследство към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Димов се съобразява с решението на ВАС за Пирин

Димов се съобразява с решението на ВАС за Пирин

До решението на ВАС в Пирин не са предприемани никакви действия

Ключов момент в решението на ВАС е тълкуването на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Разпоредбата гласи: "В националните паркове се забраняват строителството, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземните комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения."

И 3-членния, и 5-членния състав на ВАС тълкуват, че на територията на националните паркове се допускат единствено ремонтирането, но не и изграждането на нови спортни съоръжения. Тълкуванието на магистратите има забраняващ характер.

Според съда решението на Министерски съвет от 29 декември 2017 година за изменения на Плана за управление на НП "Пирин" попада в обхвата на Закона за защитените територии (ЗЗР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Поради това трябва да бъдат спазени изискванията за процедури за екологична оценка и оценка за съвместимост.

Магистратите са категорични, че преди решението на МС, министърът на околната среда и водите Нено Димов е бил длъжен да извърши екологична оценка, за да се прецени дали са изпълнени целите на закона. Припомняме, че такава оценка не беше извършена.

Защитниците на Пирин разхвърляха ски и щеки пред Министерски съвет

Защитниците на Пирин разхвърляха ски и щеки пред Министерски съвет

Правителството променя концесионния договор в полза на нарушителя "Юлен"

ВАС цитира и решения на Съда на Европейския съюз по дела С-160 от 2107 г. и С-290 от 2015 г., според които екооценката е задължителна. Не били спазени и изискванията на Директива 2001/42 за екологичните оценки.

Върховните съдии считат, че с измененията на плана за управление на НП "Пирин" се извършва значителна промяна в нормите, режимите, условията и препоръките за осъществяване на дейностите в Зона II А, Зона III и Зона IV. Промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието.

Поради това е било задължително участието на обществеността да се реализира и чрез процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост.

ВАС отмени промените в плана за "Пирин"

ВАС отмени промените в плана за "Пирин"

Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях

Припомняме, в края на месец юли 2018 година 3-членния състав на ВАС определи, че решението на МС за промени в плана за управление на Пирин са в нарушение на разпоредби от българското и международно право. Последва обжалване от страна на Министерски съвет и министъра на околната среда и водиде.

Днешното решение е окончателно. С това определение на 5-членен състав на ВАС решението на МС от 29 декември 2017 година за промени в Плана за управление на Национален парк "Пирин" се отменя и засега в Банско няма да се изгражда втори лифт.

Решението на ВАС възмути бившия вицепремиер и защитник на идеята за втора кабинка над Банско Валери Симеонов.

"Тъжен ден за българската икономика и туризъм."
Така Симеонов определи решението на висшите магистрати.

Според него то е взето под натиск.

Валери Симеонов очаква с нетърпение новите плакати за Пирин

Валери Симеонов очаква с нетърпение новите плакати за Пирин

Зелена светлина за анекс към концесионния договор за ски зона "Банско"