Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" обжалва пред Върховния административен съд решение на Районната инспекция по околната среда и водите - София за разрешение за строеж в природен парк „Витоша".
Според еколозите решението е незаконосъобразно.

С него се дава ход на разработването на екологична оценка и оценката за съвместимост на специализиран подробен устройствен план на нова, много по-голяма ски зона.

Коалицията иска от съда да обяви това решение за нищожно, тъй като заданието за изработването на плана не е получило одобрението на Столична община.

„Следователно, според Закона за устройство на територията, инвеститорът няма право да проектира. Въпреки това Витоша ски АД са изработили проект без разрешението на Столична община и без подписа на кмета Бойко Борисов.
От гледна точка на правото и закона, такъв проект не съществува", заявяват от коалицията.

Въпреки това "Витоша ски" АД организира две консултации по докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост - едната през ноември 2008, а другата през юни 2009 г.

Инвеститорът дори организира незаконно обществено обсъждане на доклада за екологична оценка на подробния устройствен план на новата ски зона във вторник, 14 юли 2009 г. от 10.00 часа в зала 3 на Националната спортна академия, съобщават още еколозите

"Витоша ски" АД продължава да нарушава процедури и закони, вероятно защото нито една институция до момента не е санкционирала нейното изграждане през октомври миналата година на незаконен ски път в района на Резньовете и разораването на писта Долно лале.

Заради новата ски зона в Природен парк Витоша ще бъдат увеличени 7 пъти площите на ски пистите, ще се изсекат хектари смърчови гори, за да се увеличи двойно площта на лифтовете и влековете, както и за да се изгради язовир за вода за изкуствен сняг.

Всичко това е забранено, са категорични еколозите, и посочват законите: План за управление на Природен парк Витоша, приет от Министерски съвет, и на Общ устройствен план на столицата, приет от парламента.

Опитите за изграждане на ски зона в Природен парк Витоша създава опасност от индивидуална наказателна процедура по случая в Европейският съд. Тя може да доведе и до спиране на средствата по европейски програми за проекти в Столична община, предупреждават природозащитниците.