От Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, вътрешния министър Младен Маринов, главния прокурор Иван Гешев, директора на дирекция "Вероизповедания" на МС Емил Велинов и до медиите.

Повод за писмото им е образуваното досъдебно производство за две събирания от 10 до 11 часа и от 17 до 18 часа пред храм "Божия църква България" на Цветница. Според прокуратурата, хората се събрали на тържествено честване на празника в нарушение на противоепидемичните мерки в страната. От държавното обвинение издирваха по запис хората, участвали в богослужението.

От Обединените евангелски църкви молят премиера и министрите да дадат подходящи разяснения и указания на служителите си за прекратяване на образуваните производства поради липса на укоримо поведение.

Румен Борджиев - председател на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ), в което има 14 регистрирани у нас евангелско-протестантски вероизповедания предоставя мотивите си в защита на богомолците. 

По видеозапис търсят хората, присъствали на литургия в Самоков

По видеозапис търсят хората, присъствали на литургия в Самоков

Разпитват се организаторите

Ето и неговите мотиви:

Касае се за провеждане на празнично богослужение в деня на един от най-светлите християнски празници в религиозния ни календар - Вход Господен.

Мястото на провеждане на службата е дворът на църквата в гр. Самоков, тоест църковна собственост.

Съобразени са всички хигиенни и епидемиологични мерки, в това число:

Службата е проведена на открито, а не в затворено помещение, където вентилационната система върти един и същ въздух

Осигурени са маски, които служителите са раздавали на хора без такива.

Извършена е дезинфекция на обекта чрез пръскане с дезинфектанти.

Осигурен е дезинфектант за лично ползване от хората.

Присъстващите вярващи са били на безопасно разстояние един от друг.

От правна страна:

Съгласно чл. 57 ал. 3 от Конституцията при обявяване на извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 37, в които се включва и основното право на вероизповедание. Според чл. 5 ал. 1 от Закона за вероизповеданията правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, участие в религиозна общност и пр., а съгласно ал. 2 верското убеждение може да се изразява чрез осъществяване на съответни богослужения, ритуали и обичаи.

Според Борджиев в правната ни уредба няма забрана или ограничение за провеждане на богослужения, нито за участие в такива.

А, както знаем, не може да се наруши забрана, каквато не съществува. Това е достатъчно, на самостоятелно основание, да се обоснове извод за липса на каквито и да било укорими действия както от страна на свещенослужителите, така и от страна на богомолците.

Според него няма правно основание нито за Фактическо, за започване на административно-наказателни и/или на наказателни производства.

"Само за пълнота на изложението считаме за необходимо да напомним и обстоятелството, че религиозните институции са отделени от държавата /чл. 13 ал. 2 от КРБ/, и по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за вероизповеданията е недопустима държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции", пише в мотивите на евангелското сдружение.

Според тях при изготвянето на многобройните актове за установено административно нарушение и образуване на досъдебно производство съответните институциите могат да уязвят гарантираните основни човешки права.

"Ние нямаме съмнение как ще завършат започнатите производства. Макар и в условия на извънредно положение, ние живеем в правова държава, подписала Европейската конвенция за правата на човека", се казва в позицията.

Правото на живот е висша ценност за всеки от нас и подкрепяме държавните институции във всичките им усилия за справяне с тази тежка ситуация, пише председателят на Обединените евангелски църкви Румен Борджиев.