Най-ниската средната възраст при раждане на първо дете е отчетена в България (26.1 години), следвана от Румъния (26.5), Латвия, Словакия, Полша, Литва и Естония.

Това сочат данни от проучване на Евростат за раждаемостта в ЕС през 2017 г. 

Средната възраст при майките в Италия обаче е 31 години, следвана от Испания, Люксембург, Гърция и Ирландия.

В България и Румъния около 14% от първородните деца са от майки-тийнейджъри.

За разлика от тях, най-високият процент раждания на първото дете на жени на възраст 40 и повече години са регистрирани в Испания и Италия - малко над 7%.

Едно от десет раждания във Финландия е на майка, която вече има поне три деца.

В ЕС 81,5% от ражданията са били първо или второ дете, докато ражданията на трети деца са 12,5%, а четвърто или следващо дете представляват 6,0% през 2017 г.

В държавите-членки на ЕС най-висок е делът на майките, родили четвърти или последващи деца Финландия (10,3%), следвана от Ирландия (9,0%), Обединеното кралство (8,8%), Словакия (8,1%) иБелгия (8.0%)

Според проучването на Евростат най-висок процент на раждаемост е отчетен във Франция, следвана от Швеция, Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

Най-ниските равнища на раждаемост се наблюдават в Малта, Испания, Италия, Кипър и други. През 2017 г. ражданията в целия ЕС са 5 милиона.

Средната възраст на жените родили през 2017 г. е 29 години.

Почти 5% от ражданията на първите деца в ЕС през 2017 г. са за жени на възраст под 20 години и около 3% от жените на възраст над 40 години.