С решение на министър Нона Караджова е издадено разрешително за организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори на "НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ" АД.

Това е първата фирма в страната, подала заявление в МОСВ за извършване на такъв тип дейност още през декември 2007 г.

Министър Нона Караджова се произнесе по това заявление след решение на 5-членен състав на ВАС, с което е отменен мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите.

Така "НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ" АД става третата организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Другите две - „ЕКОБАТЕРИ" АД и „СТИМ - БАТ" ООД, са получили разрешителните си през януари и юли т. г.
МОСВ започна пълен преглед на всички над 1000 преписки по забавени разрешителни.

С изричното разпореждане на министър Нона Караджова практиката на мълчалив отказ се прекратява като абсолютно неприемлива във взаимоотношенията с бизнеса и заинтересованите организации.

За случаите на просрочени преписки през периода 2005 - 2008 г. е необходимо заявителите да потвърдят дали все още поддържат своите заявления, включително и завелите съдебни дела за мълчалив отказ.

Последното изискване се въвежда с оглед защита на правната сфера на заявителите, които сами да преценят дали интересът им от продължаване на съответната процедура е отпаднал, или не.