5 акта на лица и фирми и 7 наказателни постановления на стойност 10 500 лв. отчита РИОСВ-Благоевград през септември.

За този период са извършени 61 проверки, от които 5 по жалби и сигнали за екологични нарушения, съобщава Радио Благоевград.

Имуществени санкции по 2 000 лв. наложи екоинспекцията на "Коттон фийл" ООД - гр. Петрич, ЕТ "Вера Бучкова - Надежда Бучкова" - гр. Разлог, "Станадрт ойл груп" ООД - гр. Благоевград и "Полимери" АД - гр. Девня за това, че не са изпълнили предписания, свързани с дейностите с отпадъци.

Наказателно постановление на стойност 1 000 лв. е издадено срещу "Феникс - Неврокоп" ООД - гр. Гоце Делчев.
При проверка на дружеството е установено, че то не води отчетност на дейностите с отпадъци, съгласно нормативните изисквания.

Веригата хранителни магазини "Валан", Благоевград ще заплати сумата от 580 лв. - двойния размер на дължимата от дружеството продуктова такса "опаковки" за 2007 г.