Хора с увреждания и техните близки протестираха пред президентството. Те настояват за радикална реформа в политиките по уврежданията, която да доведе до реални резултати.

Капка Панайотова, директор на Центъра за независим живот, заяви за news.bg, че трябва да отпаднат ТЕЛК-овете и да има индивидуални оценки на уврежданията.

По думите ѝ цялата нормативна уредба, която формира средата, в която живеят, е подчинена на едно старо разбиране, че хората с увреждания са болни.

Панайотова смята, че задължително трябва да се започне работа по нов Закон за уврежданията. Той трябва да въведе всички необходими политики за социалното включване на хората с увреждания.

Третото искане на протестиращите е да има Закон за личната помощ.

Хората с увреждания всекидневно се сблъскват с проблеми. За пример Капка Панайотова посочи неизползваемата рампа до президентството, която води до подлеза.

"Тя е един събирателен образ на недостъпната среда в София", сподели тя. По думите й столицата е недостъпна за тях. Трудности срещат и когато трябва да използват градския транспорт или пък отидат до определена институция.

"Масово децата с увреждания учат по домовете си, защото училищата са недостъпни", посочи още Панайотова.

Друг проблем, който открои директорът на Центъра за независим живот, е намирането на работа.