В Община Стара Загора се забранява носенето на бурки и аксесоари, прикриващи лицето по начин, който пречи за разпознаване на публични места. Решението бе прието на днешното заседание на общинарите в града на липите. За нарушение на наредбата се налагат глоби в размер до 5 хил. лева.    

Предложението за промяна на Наредбата за обществения ред, в частта за упражняване на религиозна дейност, бе внесено от Николай Диков (ГЕРБ) и Гергана Микова (НФСБ). То бе подкрепено на второ четене с мнозинство от Общинския съвет.

Със Заповед на кмета на Община Стара Загора ще бъдат регламентирани местата, на които е допустимо извършването на религиозни обреди. Забраняват се и публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции.

В решението се предвижда водене регистър на вероизповеданията, със седалище, адрес и имена на членовете на ръководния орган. Ако вероизповеданието е български филиал на забранена от Европейския съюз религиозна общност, то няма да намери място в общинския регистър.

Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без предварително изразено писмено съгласие от страна на последните.

Забранява се и религиозна агитация по улиците на града, посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други. В наредбата се предвижда още, че в своята дейност изповеданията нямат право да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.

Забранява се и рекламирането на "чудодейни", "лечебни", "целителни" ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.

Припомняме, в сряда в Пазарджик също забраниха носенето на бурки, никаби и аксесоари, които прикриват лицето.