Инициативата "Да спасим горите край Аспарухово" сигнализираха News.bg за проект във Варна, който предвижда извършване на множество сечи в горските райони около града.

Част от предвидените сечи попадали във водосбора на поройните дерета над квартал Аспарухово, причинили десетки смъртни случаи и множество материални щети за хиляди граждани на Варна през юни 2014 година.

Новите канали в "Аспарухово" няма да помогнат при наводнение, алармират местните

Новите канали в "Аспарухово" няма да помогнат при наводнение, алармират местните

"Тези съоръжения са изключително тесни, това са излишно похарчени пари"

От инициативата посочват, че според официална обява, залепена в сградата на горското стопанство във Варна, се предвижда на 21 август да се проведе обществено обсъждане на инвентаризация, горскостопански карти, планове за ловни дейности и опазване от пожари, както и горскостопански план 2017-2026 на горските територии, които са държавна собственост в района на дейност на Държавно горско стопанство Варна, част от Североизточното държавно предприятие в Шумен.

В фейсбук страницата на инициативата се призовават всички граждани на Варна да защитят зеленото богатство около града, подкрепяйки искането да не се извършва дърводобив в горите над квартал "Аспарухово" през следващите 10 години.

Природен феномен причинил трагедията в "Аспарухово" според прокуратурата

Природен феномен причинил трагедията в "Аспарухово" според прокуратурата

Експертизата посочва като основен фактор за жертвите и щетите застрояването на западния охранителен канал

От инициативата обясняват, че през 2016 година са изпратили подписка, подкрепена от близо 2 000 души, за прекратяване на сечите в района. След разговори с представители на Североизточното държавно предприятие и неговото подразделение ТП ДГС Варна активистите са получили официално становище, че до края на 2017г. и изработването на новия горскостопански план сечи няма да бъдат извършвани в горите край квартал "Аспарухово" освен при крайна необходимост.

Защитниците на зелените площи около Варна редовно са проверявали района за сечи и посочват, че от 2015 година до сега такива не са извършвани. "Да спасим горите край Аспарухово" желаят това да остане така и в близките 10 години.

Снимка 308215

Източник: Фейсбук