Дружеството "Екобулпак" настоява да се създаде еко-полиция и да се санкционират хората, които не спазват правилата за разделното сметосъбиране, информира БНР.

Проучванията им са показали, че населението в по-малките общини се отнасят по-отговорно към разделното събиране на отпадъците от опаковки и там резултатите са по-добри.
До 65% от отпадъка, пуснат в специалните контейнери в малките общини, е годен за рециклиране. В столицата обаче този процент се движи между 40%-50%. Това отчитат от ‘Екобулпак".

Пет са организациите в страната, които се занимават с оползотворяване на отпадъците от опаковки и те успяват да обхванат едва 60% от пуснатите на пазара опаковки. Един от механизмите за повишаване на ефективността на този процес е стриктният контрол върху фирмите, които пускат на пазара такива отпадъци, обясни Милен Димитров от "Екобулпак".

"Поставяме този въпрос пред министерството на околната среда и водите и очакваме през 2007 година контролът да е много по-строг.", допълни той.

От дружеството дадоха пример с пластмасовите чашки за кафе и найлоновите торбички за пазаруване, за които никой не плаща такса.

 В момента в страната системата за разделно събиране на отпадъци е безплатна и доброволна за населението, но има законови основания тя да стане задължителна, смятат специалистите.