Днес е последният ден, в който всички желаещи да се включат в кампанията на Столична община и да заменят безплатно стария си отоплителен уред с нов, могат да подадат своите заявления, съобщават от Столична община.

Формулярите се подават в районната администрация, като за попълването им е необходима лична карта на собственика и нотариален акт на имота, в който ще бъде монтирана новата печка. Документите могат да се свалят от страницата на Столична община или да се получат и попълнят на място при подаването им.

Проектът е част от усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление - дърва или въглища, с по-екологични такива - на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.