В рамките на проекта „VIP Brother 3" бяха събрани близо 2 500 000 лв. Тази дългосрочна благотворителна инициатива не е първата за „Нова телевизия".

Предаването е най-масовата и голяма благотворителна акция, организирана от медия в България. За 3 месеца телевизията успя да генерира огромен зрителски и дарителски интерес.

Първоначално каузите, за които известните съквартиранти събираха пари, бяха осем, но в последствие, в концертите „За децата на България" се включиха още три. След  обединяване на две от каузите, те останаха 10:

Център за рехабилитация на деца с проблеми в развитието - 310 000 лв.

Закупуване на специализирани уреди за рехабилитация, както и заплащане на процедури на деца с по един родител или живеещи на ръба на оцеляването.

Диагностика и превенция на вирусния хепатит - 170 000 лв.

Безплатни прегледи и тестове в София, Пловдив, Плевен и Варна, както и закупуване на 14 000 комплекта тест за вируса на Хепатит, раздадени в различни градове из страната.

Финансиране на проект за превенция на трафика на хора - 165 000 лв.

Информационна кампания с лекции и обучение с интерактивна методология за усвояване на знания и умения за работа с връстници, проведена в 10 града - Монтана, Етрополе, Бургас, Враца, София, Благоевград, Петрич, Варна Кърджали, Стара Загора.

Да помогнем на незрящите деца  - 250 000 лв.

С парите са купени 10 жизненоважни за новородените кувьози в болниците:

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД - гр. София -  5 броя

МБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД - гр. София- 1 брой

МБАЛ "Бургас" АД - гр. Бургас - 1 брой

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, Втора клинична база, Неонатологично отделение - гр. Плевен - 1 брой

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Неонатологично отделение, - гр. Пловдив - 1 брой

МБАЛ "Христо Ботев" АД,  Неонатологично отделение - гр. Враца - 1 брой

Превенция на изоставянето на деца по домовете - 180 000 лв.

От октомври 2009 до края на април 2010 г. социалните работници и психолозите на центъра са работили по случаите на 85 деца, като в 65 от тях са успели да предотвратят настаняването в социален дом.

Специалистите са предотвратили изоставянето на 34 новородени веднага след раждането им, още в родилния дом, както и на 14 бебета до 1 година.

В рамките на инициативата са създадени и 4 стаи за майката и бебето. Две от тях са разположени в родилните отделения - партньори на проекта в Пловдив (МБАЛ Пловдив и МБАЛ „Свети Мина"), една -  в първия търговски мол в града, и още една - в зоологическата градина в столицата.

Стаите осигуряват приятна обстановка за всяка майка, която има нужда да остане с бебето си насаме, да го нахрани, повие и да си починат заедно.

Финансиране на екологична програма за разделно изхвърляне на отпадъците - 162 000 лв.

Образователна и информационна кампания за ползите от разделното събиране на отпадъци. Обучение на деца в училище и раздаване на 29 000 контейнери за домакинствата в градовете София, Монтана, Плевен, Стара Загора, Шумен, Варна, Бургас.

Създаване на спортни площадки в домове за сираци и помощ за талантливи деца без родители - 350 000 лв.

Изграждане и ремонт на спортни площадки в домове за сираци в Бързица, Берковица, Белоградчик, Исперих и Стара Загора. Проектът е в процес на финализиране. Общините са изпратили изготвени оферти от фирми изпълнители. Избраните офертите са с най-добър баланс на цена и качество.

Център за деца със специални нужди „Карин дом" - 31 000 лв.

„Карин дом" ползва сумата за финансирането на терапията на 37 деца за периода от 1 февруари 2010 г. до 31 юни 2010 г.

Децата са със церебрална парализа, детски аутизъм, генералзирано разстройство в развитието, епилепсия. общо недоразвитие на речта, умерена умствена изостаналост, хиперкинетично разстройство на поведението, тежка хидроцефалия, тежко умствено изоставане.

Детска онкологична клиника „Св. Марина", гр. Варна -  37 000 лв.

С парите са купени диагностичен микроскоп, както и 4 инфузионни помпи за химиотерапия.

В помощ на децата с аутизъм - 26 000 лв.

Организирани са две конференции с цел запознаване обществото с това какво представлява аутизма, кога се появява, какви са характерните затруднения. Едната конференция вече е проведена по инициатива на център „Тацитус". Другата предстои да бъде организирана от асоциация „Аутизъм".

Община Ямбол - 37 217 лв.

Дарената сума ще бъде изразходвана за купуване на медицинска апаратура и техника за МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - 21-канален електро енцефалограф (1 брой) и многофункционален пациентен монитор (7 броя).

434 000 лв. е размерът на ДДС-то върху парите, събрани от sms-ите

Тази сума е преведена от Министерството на финансите към Министерството на здравеопазването за купуване на следното медицинско оборудване - кувьози, медицинска техника и консумативи в УМБАЛСМ „Пирогов", СБАЛ по детски болести в София, МБАЛ Белоградчик и ВСАГБАЛ „Шейново" - София.