Пред Народния театър "Иван Вазов" в столицата бе поставена арт инсталация - част от кампанията "Детство без решетки".

Целта е да се привлече вниманието на обществото и държавните институции към проблема с малолетните и непълнолетните деца с "противообществени прояви". Те попадат под ударите на закон, който е от 1958 година.

Инициативата е организирана от Българския хелзинкски комитет, Националната мрежа за децата и Институтът по социални дейности.

Организациите настояват за Приемането на нов закон за детско правосъдие, който да замени сега действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В България всяка година около 10 000 деца са засегнати от закона, който се базира изцяло на репресивни и наказателни мерки.

Кампанията стартира още през 2015 г. вследствие на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България.

Настоящият закон наказва децата, извършили нарушения като бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти и др. Подобно поведение обикновено сигнализира за проблеми в грижите за детето и изисква адекватна реакция и подкрепа. Децата, които попадат под ударите на Закона за борба с противообществените прояви, обикновено са изключително уязвими. Много от тях са били малтретирани или неглижирани, а семействата им често живеят в крайна бедност, без достъп до адекватни услуги и подкрепа.

Има подготвен нов законопроект, който да замени Закона за борба с противообществените прояви и е необходима политическа воля от институциите, за да го вкарат в Парламента и да задействат реформата в детското правосъдие, за която се борим вече толкова години, заяви Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата при откриването на акцията.

Макар поетите ангажименти от държавата през последните години да представляват положителен опит за промяна на системата за детското правосъдие, все още липсва цялостен подход към децата в конфликт със закона. Реформата изисква не само промени в съдебната система, но също и в системите на образованието, здравеопазването и социалните грижи, както и в системата на МВР.

Вярвайки, че всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство, трите организации настояват за:

  • Приемането на нов закон за детско правосъдие, който да замени сега действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  • Закриване на възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, в които децата биват затваряни за превъзпитаване, но се получава точно обратното.
  • Създаване на специализирани детски съдилища, осигуряване на справедлив процес, достъпна и качествена правна помощ за деца.
  • Специализация на професионалистите, работещи с деца - полицаи, следователи, съдии, прокурори, социални работници и др.
  • Развиване на нови услуги и мерки, алтернативни на лишаването от свобода - програми и услуги за превенция, подкрепа и реинтеграция на децата и младите хора.

Успоредно с кампанията тече и онлайн петиция, в която гражданите могат да изразят подкрепата си за исканите промени.