Столичният общински съвет (СОС) получи задължително предписание от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Предписанието е за промяна на условията за предоставяне на асистентски услуги за хора с увреждания, залегнали в наредбата "Асистент за независим живот".

КЗД вижда условия за дискриминация в текста на настоящата наредба. Според тях неравното третиране идва от това, че СОС е поставил условие достъп до асистентска услуга да получават само хора с увреждания, които учат или работят.

Все пак Комисията на омаловажава усилията на общинския съвет. "Необходимо е да се подчертае, че това наше решение не омаловажава огромния труд, който се полага в Столична община за хората с увреждания", заяви председателят на специализирания състав, постановил решението, Златина Дукова.

От КЗД изтъкват, че Столична община заслужава адмирации. Създадената собствена асистентска услуга на общината не разчита само на националния бюджет и на европейската солидарност.

Дукова обясни, че въпреки усилията на СО има място за подобряване на условията, при които тази подкрепа се предоставя.

"Намираме, че не е редно де факто да се прегражда пътят до получаване на асистентска услуга за лицата с тежки увреждания, които не могат да учат или работят именно защото имат нужда от асистентска подкрепа", изтъкна докладчикът по преписката, по която е постановено решението на Комисията, Петър Кичашки.

Той направи аналогия между ситуацията и популярната книга "Параграф 22". "За да получиш асистенция трябва да работиш, но за да работиш трябва да имаш асистенция", обясни Кичашки.